Projekti:

Šta želimo da postignemo?

CePraV kroz realizaciju svojih aktivnosti ostvaruje sledeće zadatke:

 • Bićemo podrška svim kulturnim događanjima koji doprinose pravim vrednostima, tj. afirmaciji stvaralaštva kulture u svim njenim vidovima.
 • Uspostavljaćemo regionalnu saradnju, toleranciju i uzajamno poštovanje razlika među ljudima i kulturama
 • Razvijaćemo vrednosne orijentacije, prakse i institucionalizovanje otvorenog, multietničkog, tolerantnog, racionalnog i demokratskog društva
 • Unapređivaćemo znanja i veštine odgovornog liderstva, dijaloga i donošenja odluka konsenzusom, konstruktivnog rešavanja sukoba, strateškog planiranja, lobiranja i zastupanja građanskih inicijativa
 • Organizovaćemo stručne skupove, kampanje, seminare, tribine, radionice i druge oblike obrazovanja u ovim oblastima
 • Objavljivaćemo knjige i druge publikacije iz kulture, demokratije, nauke, ekologije, ljudskih prava i građanskog društva
 • Sarađivaćemo sa udruženjima i organizacijama koja se bave humanitarnim aktivnostima, na prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći
 • Sarađivaćemo sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave informisanjem i obrazovanjem građana
 • Podsticaćemo razvoj ekoloških aktivnosti za zaštitu životne sredine
 • Podsticaćemo aktivizam kod mladih
 • Radićemo na konstantnoj inovativnosti kroz praćenje svetskih tokova i impulsa

Budi u Centru pravih vrednosti!