Projekti:

Liderstvo

Učesnici su na ovom treningu stekli znanja iz oblasti liderstva, organizacionih nauka, kao i ponašanje pojedinaca na rukovodećim pozicijama (njihove osobine ličnosti) u okviru jednog sistema. Zatim, tu je bio naravno i situacioni pristup liderstvu, zatim uloga lidera u pokretanju, projektovanju i implementaciji programa promena. Upoznavanje sa mnogobrojnim teorijama u liderstvu i dr.

Ciljevi seminara "Liderstvo":

  • Savladavanje koncepata liderstva i organizacionih promena
  • Usavršavanje metoda i tehnika liderstva i sprovođenja organizacionih promena

Budi u Centru pravih vrednosti!