Projekti:

Plan i program

mikrofon

Program Osnaživanja traje ukupno četiri interaktivne radionice po 120 minuta, koje se održavaju jednom nedeljno. Svaka sesija sadrži prezentaciju, vežbe i 20 do 30 minuta vođene meditacije u u odnosu na glavnu temu.

Koje su teme radionica?

  • Osnaživanje, centralna uloga uma
  • Emotivni integritet, ključ za osnaživanje
  • Zakon polariteta, ravnotežu i protok energije
  • Fizički integritet, telo kao metafora - spiralni efekat na jačanje

Šta posle?

Nakon završenih radionica Osnaživanja moguće je nastaviti program na individualnim sesijama na kojima se usavršavaju tehnike integriteta misli i emocija, pojačavanje vlastite energije i upravljanja njome.

Budi u Centru pravih vrednosti!