Projekti:

Škola italijanskog jezika - plan i program

Škola italijanskog jezika kroz glumu se održava dva puta nedeljno u večernjim satima u trajanju od 90 minuta. Na kraju svakog semestra održava se javni čas, a po završetku škole polaznici dobijaju poseban sertifikat o stečenom znanju i umeću. Redovni upisni rokovi u Školu italijanskog jezika su na početku svakog meseca, a nastava počinje 15. u mesecu. Letnja pauza je u periodu od 1. juna do 1. septembra

Šta je italijanski jezik kroz glumu?

Kroz aktivnu nastavu polaznici uče fraze i izraze iz svakodnevnog života. Kroz kratke scene, skečeve i određene zadatke koji navode na frazu koja treba da se nauči, polaznicima je učenje italijanskog jezika olakšano i interesantno. Reč je o principu Stanislavskog - rad na postupku i radnji. Tome doprinosi i gluma, koja pomaže u bržem savladavanju stranog jezika.

Kako radionica funkcioniše?

Kroz predavanje, direktne zadatke na samom času, rad na scenama, pevanju, igranju...

Koliko radionica traje?

Dva školska časa, odnosno 90 minuta.

Koje su teme italijanskog kroz glumu?

  • Svakodnevni životni događaji (čekanje autobusa, gledanje televizije, spremanje ručka...)
  • Plesačke koreografije uz poznate italijanske pesme
  • Scenski nastup
  • Individualno savetovanje sa svakim polaznikom
  • Savladavanje prepreka u komunikaciji i zadacima
  • Teorijsko predavanje o italijanskom filmu i glumcima, gradovima, hrani i običajima

Budi u Centru pravih vrednosti!