Projekti:

Plan i program dečije škole šaha

sah

Jedan nivo Škole šaha za decu ima ukupno 8 časova po 90 minuta, a nastava se održava mesec dana po dva časa nedeljno. Redovni upisni rokovi za Školu šaha su na početku svakog meseca, a nastava počinje 15. u mesecu. Letnja pauza je u periodu od 1. juna do 1. septembra.

Škola je namenjena deci uzrasta od 4 do 14 godina

  • Početni nivo obuhvata decu predškolskog uzrasta (od 4 do 6 godina)
  • Srednji nivo obuhvata decu školskog uzrasta (od 7 do 11 godina)
  • Napredniji nivo obuhvata decu školskog uzrasta (od 11 do 14 godina)

Časovi škole šaha za mališane traju 60 minuta

Čas traje sat vremena. U okviru časa predviđeno je upoznavanje polaznika sa šahovskim elementarnim pojmovima, istorijom, strategijom, kombinatorikom i turnirskom praksom.

Šah učimo kroz igru i zabavu

Dinamika časa je takva da se u prvih 15 do 20 minuta sa polaznicima prelazi osnovna šahovska teorija, a ostatak časa je baziran na međusobnoj igri, radi što bržeg usvajanja pređenog gradiva.

U školi šaha napredujemo kroz tri nivoa znanja

Usvajanje gradiva je individualno i zavisi od nivoa polaznika, starosti deteta, koncentracije i predznanja koje polaznik ima.

Šahovski turniri za decu

Po završetku određenog dela gradiva, planirani su turniri u okviru svake grupe, kao vid testa, pokazatelja usvojenog znanja.

Budi u Centru pravih vrednosti!