Projekti:

Naš tim

Igor Petrovic

Igor Petrović, predsednik Upravnog odbora CePraV-a

Rođen je 1982. godine u Beogradu. Završio je Treću beogradsku gimnaziju i diplomirao menadžment masmedija na Akademiji lepih umetnosti. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu završio je specijalističke akademske studije, oblast reklama i mediji. Završio je MBA In Marketing Communications u okviru International Advertising Association (IAA). U mladosti se bavio baletom i rukometom. Novinarsku karijeru počeo je kao sportski komentator na Radio televiziji Srbije, da bi kasnije prešao u političku rubriku gde je bio izveštač iz Narodne skupštine Republike Srbije. Osam godina bio je dopisnik i urednik frankfurtskih “Vesti” iz Beograda. Danas se bavi marketingom u agenciji Leo Burnett. Bio je koordinator brojnih projekata u nevladinom sektoru. Govori engleski jezik.


Bogdan Maksimović, predsednik Skupštine CePraV-a

Rođen je 1982. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nastavlja sa školovanjem u Americi gde pored osnovnih studija, biznisa i političkih nauka, odrađuje i specijalizaciju za operativni menadžment. Nekoliko godina je radio u privatnoj kompaniji, pružanje usluga konsaltinga, nakon čega se vraća u Srbiju. Trenutno privodi kraju master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


Srđan Tomašević, predsednik Nadzornog odbora CePraV-a


Milos Sibinovic

Miloš Sibinović, kreativni direktor CePraV-a

Rođen je u Beogradu 1984. godine. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek grafički dizajn, 2008. Usavršavao se u agenciji Lamtar u Parizu. Specijalizirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2010. Bavi se grafičkim dizajnom kao i grafikom i slikarstvom. Imao tri samostalne izložbe. Izlagao na preko 100 kolektivnih profesionalnih izložbi u Srbiji, Belgiji, Bugarskoj, Italiji, Republici Srpskoj (BiH), Crnoj Gori, Švajcarskoj, Turskoj, Španiji, Rumuniji, Meksiku, Sloveniji, Rusiji, SAD, Argentini, Urugvaju i Francuskoj. Dobitnik 14 nagrada, od čega su najznačajnije: prva nagrada za grafiku na međunarodnom konkursu San Donato Milanese, Italija; prva nagrada na 9. Salonu mladih, Novi Pazar, 2009. godine; prva nagrada, “Blue sky brief” - Jat Airways-a, Belgrade design week, Beograd. Učestvuje na 8. Međunarodnom bijenalu akvarela u Meksiku u Nacionalnom Muzeju Akvarela “Alfredo Guati Roho” kao jedan od umetnika - predstavnika Srbije. Živi i radi u Beogradu.


Predrag Bajić


Jelena Đorđević


Iva Pijetlović


Nemanja Radić

Rođen 1980.godine u Beogradu. Završio srednju brodarsku školu u Beogradu i stekao zvanje nautički tehničar. Juna 2000. godine zapošljava se u preduzeću “Beogradski vodovod i kanalizacija“ gde radi na poslovima kao tehničar kontrole i upravljanja rada KCS. Mašinski fakultet u Beogradu upisao je 2005. godine i trenutno je apsolvent osnovnih akademski studija.


Nemanja Šaraba

Nemanja Šaraba

Rođen 1982. godine u Beogradu, gde je završio Četvrtu beogradsku gimnaziju. Apsolvent na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta “Megatrend”. U firmi ZIM TOURS d.o.o. bio je zaposlen pet godina gde je vodio sve poslove vezane za rent-a-car agenciju. Od 2007. godine radi u građevinskoj kompaniji YU WINNER CO d.o.o. kao menadžer prodaje.


Ivan Vlajkovic

Ivan Vlajković

Rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je 2003. godine završio Beogradsku poslovnu školu dobivši zvanje ekonomiste za marketing i trgovinu. Radio je u lancu restorana brze hrane “McDonnald’s” Srbija obučavajući zaposlene pravilnim radnim procedurama. Posle toga radio je pet godina u kompaniji “Carvel” koja se bavi uvozom i prodajom sportske opreme. Od 2007. godine je zaposlen u Javnom prduzeću “Gradsko stambeno” Beograd kao menadžer za komunikacije.


Pavle Živković


Budi u Centru pravih vrednosti!