Projekti:

Kako delujemo?

CePraV će svoje ciljeve i zadatke realizovati kroz sledeće aktivnosti:

 • uspostavljanjem saradnje sa organizacijama iz oblasti kulture i javnog života
 • praćenjem rada i saradnja sa nadležnim državnim organima
 • saradnjom sa organizacijama iz zemlje i inostranstva koje imaju srodne ciljeve
 • podrškom inicijativama institucija, drugih organizacija i pojedinaca koji doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja
 • podnošenjem predloga vlastima Republike Srbije, međunarodnim organizacijama, institucijama i profesionalnim i strukovnim udruženjima
 • kreiranjem prepoznatljivog imidža i identiteta organizacije
 • istraživanjem javnog mnenja
 • organizovanjem javnih nastupa, javnih tribina, naučnih i edukativnih skupova, te pripremanjem i objavljivanjem stručnog materijala
 • obezbeđivanjem donatora, organizacijom humanitarnih akcija, okruglih stolova, edukativnih radionica, debata i medijskih kampanja
 • sprovođenjem sopstvenih ili grupnih projekata
 • izdavanjem knjiga, brošura, publikacija, istraživanja javnog mnjenja, stručnih studija i drugih materijala

Budi u Centru pravih vrednosti!