Projekti:

Veštine komunikacije i javni nastup

Ova obuka bila je usmerena ka unapređenju veština i tehnika komunikacije, savladavanja osnovnih principa, pravila i smernica profesionalne komunikacije kao i uvežbavanja i simulaciju tehnika verbalne i neverbalne komunikacije. Tu je naravno bila usmerenost ka uspešnim javnim nastupima, nastupima u medijima kao i komunikaciju sa njima.

Ciljevi seminara "Veštine komunikacije i javni nastup":

  • Bolje razumevanje značaja, specifičnosti i pravila poslovne komunikacije
  • Unapređenje veštine komunikacije i savladavanja
  • Upoznavanje sa dobrim poslovnim praksama
  • Priprema za javne nastupe
  • Priprema za nastupe u medijima

Budi u Centru pravih vrednosti!