Projekti:

Osnaživanje

Kako da utičemo na naš život?

Naše misli određuju naše zdravlje, naše odnose sa drugima, našu finansijsku situaciju, naš emotivni status. Naša uverenja određuju kvalitet našeg života, a često nismo ni svesni da možemo da utičemo na naše životne okolnosti?

Kako uverenja kreiraju naš život?

Uverenja utiču na naš život i formiraju ga na način koji mi često ne prepoznajemo. Uverenja su misli koje smo usvojili kao istine, misli o sebi i svetu. Većina uverenja se formira udetinjstvu ali se uverenja stvaraju i tokom celoga života. Uverenja su vibracije koje vibriraju unutar nas. Aktivna su i noću i danju na podsvesnom nivou, tako da uverenja imaju veću moć privlačenja situacija, ljudi i događaja nego misli koje mislimo na svesnom nivou.

Šta je osnaživanje?

Osnaživanje nije klčasičan “life coaching” ili “priča o pozitivnom razmišljanju”, već je to model po kome ćemo naučiti da svako od nas ima mogućnost da vodi svoj život onako kako želi, da ga usmeri u pravcu koji mu najviše odgovara kako bi se bavio stvarima koje ga istinski interesuju i postao osoba koja treba da bude. Tokom radionica polaznici je naučiti osnovne komponente i sitem po kome osnaživanje funkcioniše kako bi samostalno mogli da primenjuju tehnike u svakodnevnom životu.

Osnaživanje je namenjeno svima koji su stariji od 16 godina i žele da budu kreatori sopstvenog života.

Na kojim pricipima funkcioniše osnaživanje?

Koncept osnaživanja je razvijen na osnovu širokog spektra uzdizanje i ličnih iskustava. Radionice nude jedinstveni program i inovativan pogled na osnaživanje, koji svako može da usvoji i počne da ga koristi odmah. Na taj način svako će biti u mogućnosti da započne duboku, pozitivnu promenu u svom životu. Tehnike koje se koriste kombinuju efekte misli, emocija, energije i fizičkog tela. Kroz njih polaznici dobijaju praktične alate koji će im pomoći da naprave pozitivne promene u životu.

Budi u Centru pravih vrednosti!