Projekti:

Veštine prezentacije

Program je bio usmeren ka unapređenju kapaciteta zaposlenih za uspešne prezentacije. (planiranje, priprema i izvođenje prezentacije). Uključena je bila i verbalna komunikacija, odnosno tehnike odgovaranja na “trik pitanja”, tehnike vizuelizacije i premošćavanja.

Ciljevi seminara "Veštine prezentacije":

  • Unapređenje veštine prezentacije i savladavanje tehnika komunikacije

Budi u Centru pravih vrednosti!