Projekti:

Škola šaha za decu

Šah je spoj igre, nauke, umetnosti i sporta

Šah je fantastičan spoj igre, nauke, sporta i umetnosti i iz tog razloga vrlo lako može biti dostupan i razumljiv deci najnižeg uzrasta.

Šah gradi duh i karakter ličnosti

Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost. Pomaže u pripremi za usvajanje školskog gradiva i obaveza. Inicira i podstiče senzo-motorni razvoj, kao i korekciju grafomotornih aktivnosti.

Kroz šah deca dobijaju samopouzdanje

Pomaže deci u jačanju samopouzdanja i saradnje u kolektivu, kao i samostalnom donošenju odluka. Jača emotivnu stabilnost.

Budi u Centru pravih vrednosti!