Projekti:

Biznis plan

Polaznicima je razjašnjena uloga biznis plana kao standarda sa kojim se mogu porediti tekući rezultati nakon što je posao startovao pa sve do zadnjeg dana njegovog planiranog veka poduhvata. Program je obuhvatao teorijsko objašnjavanje pojma biznis plana i svih njegovih aspekata, zatim vežbe koje uključuju praktičan primer izrade tabela za sve navedene delove iz teorije.

Ciljevi seminara "Biznis plan":

  • Razumevanje koncepta biznis plana, njegove svrhe, sadržaja kao i metodologije izrade
  • Osposobljavanje za dalji samostalan rad i usavršavanje u njegovoj izradi i oceni
  • Sticanje praktičnih veština koje će polaznicima omogućiti da samostalno urade biznis plan za sopstvenu preduzetničku ideju

Budi u Centru pravih vrednosti!