Projekti:

Volonterski centar

Uključivanje volontera u rad CePraV-a je osnov našeg delovanja i ni jedan projekat nije moguće realizovati bez njih. Svako daje doprinos u onoj meri koliko može, želi i misli da treba. I sam CePraV su osnovali volonteri.

Edukacija volontera

Nastojimo da našim volonterima pružimo kontinuirane teorijske i praktične obuke iz oblasti:

  • Društvenog organizovanja
  • Liderstva
  • Javnog nastupa i komunikacije
  • PR znanja i veština
  • Pisanja projekata

Budi u Centru pravih vrednosti!